Warunki swiadczenia uslug ?Touro Cloud Backup?

Rejestrujac sie przed rozpoczeciem uzytkowania lub korzystajac z uslug ?Touro Cloud Backup? (?Uslugi?), zawierasz kontrakt z Memopal s.r.l. Via Nepal, 29 00144 Rzym, Wlochy, Spólka zarejestrowana w Izbie Handlowej w Rzymie, o numerze rejestracyjnym i numerze VAT/kodzie podatkowym IT09662881003 i akceptujesz oraz zgadzasz sie na nastepujace warunki (?Kontrakt?). Kontrakt odnosic sie bedzie do swiadczenia Uslug, korzystania z Uslug po zakupie lub po zarejestrowaniu ograniczonego uzytkowania bezplatnego tam, gdzie taka oferta byla udostepniona.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE


1.1 Uslugi


Memopal swiadczy Uslugi ochrony i organizowania danych cyfrowych dostepnych subskrybentowi w ramach Kontraktu. Zakres dostepnych Uslug zalezy od oferty, jaka zarejestrowales lub nabyles. Memopal przesle Ci wiadomosc e-mail potwierdzajaca wraz z Kontraktem, a takze opisem szczególów Uslug, w tym, choc nie wylacznie, czasu trwania i oplat oraz sposobu kontaktowania sie z Memopal odnosnie kontrolowania i korygowania informacji o koncie.

1.2 Definicja terminów


Spólke Memopal s.r.l. moga reprezentowac terminy: ?Memopal?, ?My?, ?Nasz?, ?Nasza?, ?Nasze?, ?Spólka? lub ?Dostawca?. Klient moze byc nazywany za pomoca terminów: ?Ty?, ?Klient?, ?Uzytkownik?, lub ?Subskrybent?.

1.3 Skutecznosc


Jesli jakies warunki Kontraktu sa uznane za niewazne i nieobowiazujace, pozostale warunki Kontraktu pozostaja w mocy.

2. CZAS TRWANIA KONTRAKTU


2.1 Prawo do uniewaznienia


Czas trwania Kontraktu bedzie podany w potwierdzajacej wiadomosci e-mail przeslanej przez Memopal. Uzytkownik ma czas 10 (dziesieciu) dni roboczych od nabycia Uslugi na skorzystanie z prawa uniewaznienia Kontraktu bez zadnego wyjasnienia i otrzymuje zwrot juz uiszczonych oplat za Usluge zrealizowanych za subskrypcje/nabycie, za wyjatkiem sumy, która Memopal uzna jako równowazna wobec zakresu czasu, w którym Uslugi byly rzeczywiscie wykorzystywane przed uniewaznieniem. Nie zostanie zrealizowany zaden zwrot, jesli wycofanie z wlasnej woli nastapi po uplywie 10 dni roboczych od daty zakupu Uslugi.

2.2 Zawiadomienie o zblizajacym sie wygasnieciu Kontraktu


Memopal zawiadomi Cie za posrednictwem poczty elektronicznej o wygasnieciu Kontraktu. W przypadku nieodnowienia subskrypcji dane beda przechowywane na serwerach Memopal przez czas ograniczony, zgodnie z punktem 2.3.

2.3 Odzyskiwanie danych w przypadku zakonczenia lub wygasniecia Kontraktu


Przez 15 (pietnascie) dni od zakonczenia lub wygasniecia Kontraktu Memopal pozwala klientom na pobranie zapisanych danych. Jesli okres 15 dni nie jest wystarczajacy, musisz w trakcie tego okresu skontaktowac sie z Memopal droga pisemna w celu zlozenia wniosku o inne rozwiazania. Jesli Memopal odbierze wniosek klienta na pismie w terminie 15 (pietnastu) dni od zakonczenia lub wygasniecia Kontraktu, Memopal moze na koszt klienta przeslac dane na nosnikach fizycznych (takich jak: twardy dysk) za posrednictwem poczty lub kuriera.

2.4 Usuwanie danych


Klient moze w dowolnej chwili zazadac na pismie usuniecia danych z pamieci Memopal i zadanie to bedzie przetworzone w ciagu 7 (siedmiu) dni roboczych. Jesli uzytkownik w wyrazny sposób nie zazada usuniecia danych, wówczas Memopal moze przechowywac dane klienta wylacznie z powodów technicznych przez maksymalnie 90 (dziewiecdziesiat) dni po wygasnieciu Kontraktu. Memopal zachowa informacje o koncie klienta zgodnie z wymaganiami operacji biznesowych i w celu spelnienia wymogu przestrzegania obowiazujacego prawa.

2.5. Zakonczenie


Memopal moze zakonczyc Kontrakt natychmiast po pisemnym wypowiedzeniu, jesli: i. klient naruszyl obowiazujace prawo lub polityke dopuszczalnego uzytkowania okreslona w punkcie 4.3 Kontraktu;
ii. klient nie dopelnil obowiazku uiszczenia oplat lub innych sum, które byl winien Memopal w ramach Kontraktu lub nie naprawil innego naruszenia niniejszego Kontraktu w ciagu dziesieciu (10) dni od wypowiedzenia pisemnego; lub
iii. Memopal w sposób uzasadniony uwaza, ze dzialania klienta moga upowazniac do stwierdzenia prawnej odpowiedzialnosci klienta, innych klientów lub Memopal.

3. ZAPLATA


3.1 Oplaty


Zgadzasz sie uiszczac wszystkie oplaty i skladki wyszczególnione w witrynie internetowej w chwili zarejestrowania Uslugi Potwierdzajaca wiadomosc e-mail zostanie przeslana do Ciebie wraz z zatwierdzeniem wysokosci oplat. Oplaty nie uwzgledniaja obowiazujacych podatków. Ponosisz wylaczna odpowiedzialnosc za oplacenie podatków, które moga byc nalozone na korzystanie przez Ciebie z Uslugi.

3.2 Autoryzacja karty kredytowej


Mozesz zostac poproszony o podanie numeru karty kredytowej przyznanej przez wystawce karty w celu uaktywnienia i/lub zaplaty za wszelkie oplaty wiazace sie z Usluga. Przed sprawdzeniem waznosci karty kredytowej i dostepnosci niezbednego kredytu wymagana jest autoryzacja konta Twojej karty kredytowej. W razie pytan skontaktuj sie z wystawca Twojej karty kredytowej.

3.3 Sposób platnosci


Memopal lub jego agent finansowy dokona obciazenia podanego przez Ciebie konta karty kredytowej za oplaty, które autoryzujesz. Równiez upowazniasz Memopal do automatycznego kontynuowania obciazania tej karty (lub jakiejkolwiek karty zastepujacej) za wszystkie oplaty lub koszty dotyczace Twojego konta, w tym wszelkie oplaty zwiazane z odnowieniem. Upowazniasz wystawce karty do zaplaty wszelkich sum opisanych w niniejszym dokumencie, a takze upowazniasz Memopal lub jej agenta finansowego do podejmowania prób obciazenia wszystkimi sumami wymienionymi w niniejszym dokumencie konta Twojej karty kredytowej do momentu calkowitego splacenia takich sum. Wyrazasz zgode na dostarczenie zaktualizowanej informacji o Twojej karcie kredytowej na zadanie i w dowolnej chwili, gdy straci waznosc dostarczona wczesniej informacja. W przypadku nieuzyskania zaplaty od wystawcy Twojej karty kredytowej lub jego agentów, wyrazasz zgode na splate wszystkich naleznych sum na zadanie Memopal lub jej agenta finansowego.

3.4 Dodatkowe oferty


Uzytkownik spelniajacy warunki niniejszego Kontraktu moze zakupic dodatkowy obszar pamieci lub wydluzyc okres subskrypcji zgodnie z wyjatkowymi ofertami Uslugi Memopal.

4. ZOBOWIAZANIA KLIENTA


4.1 Odpowiedzialnosc za identyfikator uzytkownika i haslo


Ponosisz wylaczna odpowiedzialnosc za jakakolwiek czynnosc wynikajaca z wykorzystywania Uslugi na podstawie identyfikatora uzytkownika i hasla, jakie Memopal Ci przyznaje.

4.2 Powiadomienie o nieupowaznionym uzyciu


W przypadku gdy dowiesz sie o jakimkolwiek naduzyciu Twojego konta musisz natychmiast powiadomic o nim info@memopal.com.

4.3 Dopuszczalne uzycie


Musisz korzystac z uslugi zgodnie z wszystkimi obowiazujacymi ustawami i rozporzadzeniami. Twoje korzystanie z Uslug musi byc zgodne z nastepujacymi wytycznymi:
* Bez naruszania wlasnosci intelektualnej; wylacznie wykorzystanie zawartosci, do której masz upowaznienie.
* Nieprzesylanie zlosliwych kodów, w tym, lecz nie wylacznie, wirusów, botów, koni trojanskich, robaków itd.
* Brak naruszenia jakichkolwiek obowiazujacych ustaw lub rozporzadzen.
* Niewykorzystywanie w celach biznesowych lub handlowych.
* Niereprodukowanie ani kopiowanie, nietworzenie duplikatów, niesprzedawanie ani odsprzedaz, niewynajmowanie ani handel Usluga (lub jakakolwiek jej czescia) w dowolnym celu.

4.4 Odpowiedzialnosc za dane i za zawartosc danych


Ponosisz wylaczna odpowiedzialnosc za dane i za zawartosc danych przechowywanych z uzyciem Uslug. Jestes odpowiedzialny za kopiowanie do wlasnego komputera i do innych urzadzen swoich dokumentów, obrazów lub innych danych, które przechowujesz lub do których uzyskujesz dostep za posrednictwem Uslug. Memopal nie bedzie kontrolowala danych przechowywanych przez uzytkownika, za wyjatkiem sytuacji, których nie mozna uniknac przy swiadczeniu wsparcia Uslug dopuszczalnym obowiazujacym prawem. W zwiazku z tym Memopal nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek naruszenie z Twojej strony sposobu wykorzystania Uslugi. Spólka Memopal bedzie wspólpracowala z wladzami sadowymi upowaznionymi do inspekcji danych przechowywanych na serwerach Memopal. Wszelkie nielegalne dane, które moga byc zidentyfikowane przez upowaznione wladze sadowe, moga zostac usuniete z serwerów Memopal. W przypadku ujawnienia faktu o niewlasciwym wykorzystaniu przez Ciebie Uslug, zgodnie z obowiazujacym prawem Memopal moze usunac zawartosc, zawiesic lub wypowiedziec Uslugi i/lub skorzystac ze wspólpracy z wladzami egzekwujacymi prawo.

5. ZMIANY KONTRAKTU


Memopal zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Kontraktu z szescdziesieciodniowym wypowiedzeniem lub w chwili odnowienia kontraktu. Jesli klient nie zgadza sie z tymi zmianami, wówczas moze on zakonczyc Kontrakt, który nie zostanie odnowiony. Memopal moze równiez usunac, zmienic, zawiesic lub zakonczyc Usluge, calkowicie lub czesciowo, z wypowiedzeniem na pismie w terminie 60 (szescdziesieciu) dni. W przypadku zakonczenia przez Memopal Kontraktu bez naruszenia przez uzytkownika warunków Kontraktu, uzytkownik otrzyma rekompensate proporcjonalnie do wniesionych wczesniej oplat za okres, w którym Usluga nie bedzie swiadczona. Obowiazywac beda warunki przedstawionej powyzej klauzuli 2.3.

6. POROZUMIENIE DOTYCZACE POZIOMU SERWISU I ZRZECZENIE SIE ODPOWIEDZIALNOSCI


Memopal bedzie swiadczyc Usluge zgodnie z maksymalnymi mozliwosciami i z maksymalna uwaga w uzasadnionym terminie i w kazdym przypadku nie pózniej niz w terminie 30 dni od zakupienia lub subskrypcji Uslug oraz zgodnie z trescia niniejszego Kontraktu i z opisem w Witrynie internetowej. Memopal bedzie dazyc do udostepnienia uslug w 99% czasu, bez uwzglednienia planowanych okresów postoju oraz postojów wynikajacych z przyczyn bedacych poza kontrola Memopal. Memopal bedzie informowac uzytkownika o przerwach w swiadczeniu Uslugi dluzszych niz 3 godziny poprzez Witryne i za posrednictwem poczty elektronicznej w przypadku przerw dluzszych niz 12 godzin. Uslugi Memopal sa swiadczone ?W AKTUALNYM STANIE?. Memopal nie gwarantuje ani nie zarecza, ze jakakolwiek zawartosc, która mozesz przechowywac lub do której mozesz miec dostep za posrednictwem Uslug, nie bedzie uszkodzona, naruszona lub utracona. Nie reczymy, ze swiadczenie Uslugi bedzie wolne od bledów lub nieprzerwane, lecz poswiecimy wszystkie swoje umiejetnosci i cala uwage do utrzymywania Uslugi. Memopal nie odpowiada za konsekwencje, które moga wynikac z przerw w swiadczeniu Uslugi zwiazanych z przyczynami bedacymi poza kontrola Memopal. Memopal nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za wszelkie zastepstwa prawne i gwarancje w najwiekszym zakresie dopuszczanym prawem. Memopal nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym gwarancje bez ograniczen, gwarancje dorozumiana zdolnosci handlowej oraz gwarancje dorozumiana odpowiedniosci do konkretnego celu. Potwierdzasz i zgadzasz sie, ze nie zawierasz tego Kontraktu w powiazaniu z innymi przedstawicielstwami i gwarancjami. Zaden element tego Kontraktu nie ma wplywu na Twoje uprawnienia ustawowe w granicach obowiazujacego prawa.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI


W granicach obejmujacego prawa Memopal akceptuje odpowiedzialnosc za straty lub szkody wlasnosci prywatnej, zgon lub obrazenia cielesne w zakresie spowodowanym przez Uslugi lub spowodowane przez zaniechanie czy tez umyslne przewinienie Memopal, zgodnie z tym rozdzialem. Dla przypadków, w których maja miejsce zgon lub obrazenia ciala, ograniczenia odpowiedzialnosci nie beda wystepowac, lecz we wszystkich pozostalych przypadkach odpowiedzialnosc Memopal bedzie ograniczona do sumy wiekszej sposród dwóch sum: szescdziesieciu (60) euro lub sumy oplat dokonanych przez klienta w ciagu ostatnich (3) trzech lat na rzecz Memopal za konkretne konto uzytkownika. Uzytkownik musi podjac uzasadnione srodki ostroznosci w celu unikniecia jakichkolwiek strat (takie jak natychmiastowe skontaktowanie sie z Memopal z chwila uswiadomienia sobie wagi problemu) i poprzez zmniejszenie szkód. Spólka Memopal bedzie ponosila odpowiedzialnosc wylacznie za dajace sie przewidziec straty bedace bezposrednia konsekwencja naruszenia przez Memopal jej obowiazków ustawowych. Memopal nie bedzie ponosila odpowiedzialnosci, gdy przyczyny straty:
* nie byly w uzasadniony sposób przewidywalne przez obie strony,
* nie byly znane Memopal w momencie zawierania Kontraktu;
* wynikly z wykorzystywania Uslug z naruszeniem niniejszego Kontraktu lub
* mogly zostac udaremnione przez uzytkownika, na przyklad poprzez przechowywanie kopii zapasowych.

8. WLASNOSC INTELEKTUALNA


8.1 Licencja


Memopal i/lub jej licencjodawcy posiadaja wszelkie pelnomocnictwa prawne, tytuly i interes wzgledem Uslugi oraz wszelkiego typu oprogramowanie i dokumentacje przedstawiona Tobie jako czesc Uslugi i/lub w zwiazku z nia (?Oprogramowanie?), w tym wszelkie mozliwe prawa wlasnosci intelektualnej, które go dotycza, czy to zarejestrowane, czy tez nie w dowolnym punkcie swiata. Memopal dostarcza Ci licencje na uzytkowanie oprogramowania tylko przez czas trwania niniejszego Kontraktu i zgodnie z nim. Usluga i Oprogramowanie zawieraja informacje prawnie zastrzezona i poufna, chroniona przez obowiazujace prawo wlasnosci intelektualnej i inne prawa. Nie mozesz w zaden sposób przenosic swoich praw licencyjnych. Nie mozesz zmieniac ani dokonywac zabiegów programowania zwrotnego w odniesieniu do oprogramowania lub usilowac odkryc jego kod zródlowy, o ile nie jest to wyraznie dozwolone prawem.

8.2 Aktualizacje


Jako czesc Uslugi mozesz co pewien czas otrzymywac od Memopal aktualizacje Oprogramowania. Aktualizacje te moga obejmowac naprawy pluskiew, rozszerzenia lub ulepszenia funkcji, lub calkowicie nowe wersje Oprogramowania. Wyrazasz zgode, aby Memopal automatycznie dostarczala Ci takie aktualizacje jako czesc Uslugi, zas Ty bedziesz je odbierac i instalowac zgodnie z wymaganiami.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOSCI


Memopal jako Kontroler danych w ramach Polityki Prywatnosci (Dekret Legislacyjny 196/2003 wraz z pózniejszymi poprawkami i uzupelnieniami) bedzie gromadzil, uzytkowal, przekazywal, przetwarzal i utrzymywal informacje o Tobie z chwila zarejestrowania przez Ciebie swego konta i bedzie wykorzystywal te informacje do celów realizacji niniejszego Kontraktu, a takze swiadczenia dla Ciebie Uslugi. Za Twoja zgoda Memopal moze równiez gromadzic, uzytkowac, przesylac, przetwarzac i utrzymywac techniczna lub diagnostyczna informacje zwiazana z wykorzystywaniem przez Ciebie Uslug w celu utrzymywania, ulepszania i rozszerzenia Uslugi.

W zgodzie z Polityka Prywatnosci Memopal bedzie wspóldzielic Twoje osobowe dane konta z HGST, która równiez bedzie dzialac jako Kontroler Twoich danych osobowych w ramach obowiazujacego prawa o prywatnosci. Spólki Memopal i HGST beda odpowiedzialne, kazda ze swojej strony, za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wszystkimi obowiazujacymi prawami prywatnosci, a takze w zgodzie z ich odpowiednia dostarczona Tobie dokumentacja dotyczaca prywatnosci.

Odnosnie kompletnego zbioru informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez HGST i Memopal, a takze w celu wyrazenia Twoich opinii o przetwarzaniu przez nie Twoich danych osobowych zapoznaj sie z odpowiednia dokumentacja prywatnosci dostepna pod nastepujacym laczem: http://149.7.212.223/pl/privacy/, a takze pod laczem umieszczonym u dolu strony logowania do niniejszej Witryny.

10. JURYSDYKCJA PRAWNA


W zakresie dozwolonym przez Twoje lokalne prawo niniejszy Kontrakt podlega aktualnym przepisom prawa wloskiego. Równiez w zakresie dopuszczalnym przez Twoje lokalne prawo, dla wszelkich zagadnien prawnych obowiazuje jurysdykcja Sadu w Rzymie, Wlochy. W zakresie wymaganym przez lokalne prawo nie bedziemy odmawiac Ci Twoich uprawnien w ramach prawa lokalnego. Te warunki lokalne sa wazne poczawszy od 1 lipca 2010.

11. ODSZKODOWANIE


Zgadzasz sie bronic, zapewnic odszkodowanie i utrzymywac Memopal, jego filie, spólki zalezne, dyrektorów, urzedników, pracowników, agentów, partnerów biznesowych oraz licencjodawców bez uszczerbku spowodowanego wszelkimi roszczeniami lub zadaniami, w tym uzasadnionymi oplatami adwokackimi dokonywanymi przez strone trzecia zwiazanymi lub wynikajacymi z: (a) wszelkiej zawartosci przesylanej przez Ciebie do Uslugi; (b) Twojego korzystania z Uslugi; (c) wszelkiego naruszenia przez Ciebie niniejszego Kontraktu; lub (d) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich. Zobowiazanie to pozostaje w mocy po zakonczeniu lub wygasnieciu niniejszego Kontraktu.

12. KONTROLA EKSPORTU


Zobowiazujesz sie, ze bedziesz wykorzystywal Usluge i Oprogramowanie miedzy innymi, lecz nie wylacznie, do przesylania danych, oprogramowania lub innej zawartosci za posrednictwem Uslugi zgodnie z wszelkimi obowiazujacymi ustawami i rozporzadzeniami dotyczacymi kontroli eksportu, w tym, lecz nie wylacznie, dotyczacymi Stanów Zjednoczonych. Nie bedziesz wykorzystywal tej Uslugi do przesylania jakichkolwiek danych lub oprogramowania, których nie mozna eksportowac bez uprzedniej pisemnej zgody rzadowej, w tym, lecz nie wylacznie, niektórych typów oprogramowania szyfrujacego. Nie mozesz uzywac Uslugi i Oprogramowania, gdy jest to zabronione przez obowiazujace ustawy i rozporzadzenia dotyczace kontroli eksportu, w tym, lecz nie wylacznie, jesli znajdujesz sie w jakimkolwiek kraju oblozonym embargiem USA lub jestes na liscie Departamentu Skarbu USA Specjalnie Wyznaczonych Obywateli (SDN list) lub na Liscie Departamentu Handlu USA Osób Nieupowaznionych (DPL list), lub na Liscie Jednostek (Entity List). Oswiadczasz, ze nie bedziesz wykorzystywal Uslugi lub Oprogramowania do celu zabronionego przez obowiazujace ustawy dotyczace kontroli eksportu, w tym, lecz nie wylacznie, odnoszace sie do broni jadrowej, chemicznej lub biologicznej.

ODNOSNIE JAKICHKOLWIEK PYTAN DOTYCZACYCH USLUG, OBOWIAZUJACYCH WARUNKÓW LUB OGÓLNEJ INFORMACJI NA TEMAT MEMOPAL SKONTAKTUJ SIE Z info@memopal.com.

Data wejscia w zycie tych warunków swiadczenia Uslugi jest: 7 lipca 2010