Polityka prywatnosci TouroCloudBackup.com

Niniejsza polityka prywatnosci (?Polityka prywatnosci?) ma zastosowanie do witryny internetowej http://149.7.212.223/ (?Witryna?) i odnosi sie do dzialalnosci polegajacej na przetwarzaniu danych osobowych wykonywanym przez HGST Singapore, Pte. Ltd.; ogranicza sie ona do wykonywania uslug archiwizacji Touro Cloud Backup Services przez swoja internetowa firme hostingowa Memopal s.r.l. (ogólem ?My, nas , nasze, nasi?, o ile nie zostanie to okreslone inaczej), zatem informacja dotyczaca Polityki Prywatnosci ogólnie odnosi sie zarówno do HGST Singapore,Pte. Ltd, jak i do Memopal s.r.l., za wyjatkiem sytuacji, gdy jest wyraznie okreslone, ze jedna lub wiecej czynnosci lub warunków przetwarzania odnosi sie tylko do jednego z nich. Polityka Prywatnosci zostala stworzona zgodnie z Zaleceniem nr 2/2001 przyjetym w dniu 17 maja 2001 przez Grupe Robocza Art. 29 ds. ochrony danych osobowych odnosnie minimalnych wymagan dotyczacych gromadzenia danych on-line wewnatrz Unii Europejskiej i reprezentuje oswiadczenie informacyjne dotyczace tematów danych zgodnie z rozdzialem 13 Dekretu Legislacyjnego z 30 czerwca 2003 nr 196 w wersji ujednolicoej (?Kodeks Prywatnosci?). Polityka Prywatnosci okresla tozsamosc Kontrolerów danych kontrolujacych i zarzadzajacych gromadzonymi i przetwarzanymi danymi osobowymi za posrednictwem Witryny, definiuje, czym jest gromadzona informacja osobowa, cele i warunki przetwarzanych danych, zakres przekazywania danych osobowych osobom trzecim, srodki bezpieczenstwa danych przyjete w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia danych oraz sposoby weryfikacji swoich danych oraz egzekwowania swoich praw zatwierdzonych przez Kodeks Prywatnosci. Polityka Prywatnosci moze podlegac aktualizacji i aktualnie obowiazujaca jest jej wersja opublikowana w Witrynie. W przypadku zmian w Polityce Prywatnosci bedziemy Cie o nich informowac poprzez umieszczenie lacza na stronie glównej Witryny o nazwie ?Ostatnio uaktualniona Polityka Prywatnosci?. Powinienes okresowo przegladac Polityke Prywatnosci, aby byc informowanym o wszelkich waznych zmianach.

1. Kontrolerzy danych i miejsce przechowywania danych


Kontrolerem danych jest HGST Singapore, Pte. Ltd (?HGST?), siedziba prawna w: 4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Singapur 417939 – e-mail: privacy.tourocloudbackup@hgst.com; jako ze jest to Kontroler powolany poza Unia Europejska, do celów kontrolowania zgodnosci z Kodeksem Prywatnosci wloskim Przedstawicielem HGST do Spraw Prywatnosci jest Memopal s.r.l., z siedziba prawna w: Via Nepal, 29 00144 Rzym, Wlochy – e-mail: info@memopal.com. Kontrolerem z ograniczeniem do wykonywania uslug archiwizacji HGST jest takze Memopal s.r.l., z siedziba prawna w: Via Nepal, 29 00144 Rzym, Wlochy – e-mail: info@memopal.com. Dane osobowe gromadzone za posrednictwem Witryny beda przechowywane i przetwarzane przez systemy elektroniczne zarzadzane przez HGST i Memopal s.r.l., które zlokalizowane sa w wyszczególnionych powyzej siedzibach, wylacznie przez specjalnie upowaznionych pracowników wyznaczonych do uzyskiwania dostepu i przetwarzania danych, w tym pracowników wyznaczonych do wykonywania nierutynowych czynnosci konserwacyjnych dotyczacych Witryny.

2. Gromadzone przez nas informacje


W ogólnosci, odwiedzanie i konsultacja Witryny nie musi oznaczac koniecznosci gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych uzytkowników, którzy odwiedzaja i konsultuja Witryne ogranicza sie do tak zwanych danych nawigacyjnych, to znaczy danych, których przekazywanie do Witryny jest oczywiste dla funkcjonowania systemów informacyjnych odpowiedzialnych za zarzadzanie Witryna i dla uzytkowania protokolów komunikacyjnych wlasciwych dla Internetu. Danymi nawigacyjnymi sa na przyklad adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez uzytkowników, którzy lacza sie z Witryna oraz inne parametry odnoszace sie do typu oraz informacji o systemie operacyjnym wykorzystywanym przez uzytkownika. Dane nawigacyjne takie jak wyszczególnione powyzej i na przyklad liczba odwiedzin Witryny lub czas spedzony przy Witrynie sa gromadzone i przetwarzane wylacznie do celów statystycznych i w formie anonimowej wodniesieniu do dostepu i uzytkowania Witryny oraz do celów monitorowania prawidlowego funkcjonowania Witryny. W zwiazku z sama natura danych nawigacyjnych dane te moga prowadzic do zidentyfikowania Twojej osoby, jesli zostana skojarzone z danymi posiadanymi przez strony trzecie; nie gromadzimy jednak danych nawigacyjnych w celu kojarzenia ich ze zidentyfikowanymi uzytkownikami. Dane nawigacyjne moga byc wykorzystane do celów ponoszenia ewentualnej odpowiedzialnosci w przypadku przestepstw informacyjnych zrealizowanych przeciwko Witrynie lub za posrednictwem Witryny. Za wyjatkiem wyzej wspomnianych okolicznosci, przechowujemy dane nawigacyjne przez okres dopuszczalny obowiazujacym prawem.”

Ponadto, dobrowolnie dostarczone przez Ciebie dane osobowe zostana wykorzystane do zarzadzania interakcja z funkcjami Witryny i wnioskowaniem o uslugi oferowane przez Witryne, na przyklad subskrypcje Witryny, biuletynu lub listy adresowej, zakup produktów i uslug za posrednictwem Witryny, uczestnictwo w promocjach i innych inicjatywach zrealizowanych za posrednictwem Witryny, takich jak na przyklad konkursy i zaklady pieniezne, wnioski o informacje lub wysylanie przez Ciebie pytan, komunikatów lub odpowiedzi za posrednictwem tradycyjnej poczty lub poprzez Witryne. Spólka Memopal s.r.l. bedzie przetwarzac Twoje dane osobowe w celu dostarczania i zarzadzania uslugami archiwizacji HGST, do których bedziesz mial uprawnienia lub które zakupisz z Witryny. Za Twoja zgoda Twoje dane osobowe beda mogly byc wykorzystane równiez przez HGST do celów wyszczególnionych w ponizszym rozdziale Cele i warunki przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe obejmuja Twoje imie i nazwisko, szczególy kontaktu takie jak adres fizyczny, numer telefonu, adres e-mail, informacja finansowa (w tym dotyczaca karty kredytowej lub informacja o koncie) sluzaca do zarzadzania Twoimi zakupami on-line, informacja taka jak Twoja narodowosc i kraj zamieszkania, która pozwala nam przestrzegac obowiazujacych praw w celu wyznaczenia Twoich praw w swietle przepisów kontrolujacych eksport, potrzebnych przy zakupie produktów i otrzymywaniu informacji o róznych technologiach, informacje o zakupie przez Ciebie produktów i uslug (na przyklad ankiety i zamówienia dotyczace naszych produktów i uslug), Twoje opinie, informacja dostarczana przez Ciebie podczas komunikowania sie z nami, informacja wykorzystywana do spersonalizowania i ulatwienia uzytkowania przez Ciebie naszych stron internetowych. obejmujaca informacje o logowaniu i informacje techniczna (patrz: wyzej, a takze pózniejszy rozdzial dotyczacy Uzytkowania plików Cookies), jak równiez ewentualne inne informacje o charakterze opcjonalnym. W odpowiednich sekcjach Witryny, w których gromadzone sa dane publikowane jest specjalne oswiadczenie informacyjne sporzadzone zgodnie z rozdzialem 13 Kodeksu Prywatnosci. W przypadku zapytania na mocy Kodeksu Prywatnosci, przed przystapieniem do przetwarzania Twoich danych osobowych wymagana jest Twoja zgoda. Jesli dostarczasz dane osobowe dotyczace innej osoby, wówczas tym samym potwierdzasz, ze wspomniana informacja i dalsze przetwarzanie jej przez nas, jako zdefiniowane w Polityce Prywatnosci i odpowiednim oswiadczeniu prywatnosci opublikowanym w Witrynie, sa zgodne z Kodeksem Prywatnosci i obowiazujacym prawem o prywatnosci, w zwiazku z tym na przyklad powinienes poinformowac dana osobe i w razie potrzeby uzyskac jego lub jej zgode na przetwarzanie danych.

Odnosnie Kontraktu pomiedzy Toba a spólka Memopal, Memopal nie bedzie kontrolowac danych (w tym danych osobowych) przechowywanych przez Ciebie, za wyjatkiem nieuniknionych sytuacji wymagajacych wsparcia Uslug jako dopuszczalnych obowiazujacym prawem. Memopal bedzie równiez wspólpracowala z wladzami sadowymi upowaznionymi do inspekcji danych przechowywanych na serwerach Memopal. Wszelkie nielegalne dane, które moga byc zidentyfikowane przez upowaznione wladze sadowe, moga zostac usuniete z serwerów Memopal. W przypadku ujawnienia faktu o niewlasciwym wykorzystaniu przez Ciebie Uslug, zgodnie z obowiazujacym prawem Memopal moze usunac zawartosc, zawiesic lub wypowiedziec Uslugi i/lub skorzystac ze wspólpracy z wladzami egzekwujacymi prawo.

3. Cele i warunki przetwarzania danych osobowych


Oprócz przetwarzania danych wiazacego sie z tak zwanymi danymi nawigacyjnymi (patrz: powyzszy rozdzial Gromadzona przez nas informacja), dobrowolnie dostarczone przez Ciebie dane osobowe beda przetwarzane z uwzglednieniem Twojej interakcji z funkcjami Witryny i wnioskami o Uslugi oferowane przez Witryne. W zgodzie z prawem moga byc równiez gromadzone dane osobowe od stron trzecich. Twoje dane osobowe beda wykorzystywane do nastepujacych celów: zarzadzania Twoja subskrypcja Witryny, biuletynu lub listy adresowej, obslugi Twoich zakupów produktów i uslug za posrednictwem Witryny oraz Twego uczestnictwa w promocjach i innych inicjatywach zorganizowanych za posrednictwem Witryny, takich jak na przyklad konkursy i zaklady pieniezne, odpowiedzi na wnioski o informacje i zarzadzanie nimi, pytania, komunikaty lub opinie. Twoje dane osobowe beda równiez przetwarzane w celu ustalenia zgodnosci z zobowiazaniami narzuconymi przez ustawy, rozporzadzenia, legislacje wspólnotowa i w celu ustalenia roszczen prawnych lub obrony przez nimi. Spólka Memopal s.r.l. bedzie przetwarzac Twoje dane osobowe w celu dostarczania i zarzadzania uslugami archiwizacji HGST, do których bedziesz mial uprawnienia lub które zakupisz z Witryny. Ponadto, za Twoja zgoda Twoje dane osobowe moga byc przetwarzane przez HGST do nastepujacych celów: ankietowych, w celu przesylania do Ciebie równiez za posrednictwem poczty e-mail informacji i materialów promocyjnych na temat produktów Grupy HGST, na temat specjalnych inicjatyw dotyczacych cen i promocji, a takze na temat wydarzen, wystaw i targów organizowanych przez Grupe HGST lub w których bierze ona udzial. Bedziesz mial równiez mozliwosc nie wyrazic zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych odnosnie przesylania informacji i materialów promocyjnych za posrednictwem poczty e-mail; w kazdej wiadomosci znajdowac sie bedzie konkretny ustep, w którym wyszczególnione sa warunki (latwe do spelnienia i wolne od oplat) cofniecia zgody.

Dane osobowe sa przede wszystkim przetwarzane za posrednictwem srodków elektronicznych i zautomatyzowanych w ramach procedur i procesów zgodnych z celami wymienionymi powyzej, ale równiez bez korzystania ze srodków elektronicznych, tylko przez czas scisle wymagany do osiagniecia celu przetwarzania danych realizowanego co pewien czas.

4. Bezpieczenstwo Twoich danych osobowych


Jestesmy zdecydowani chronic bezpieczenstwo Twoich danych osobowych, które sa przetwarzane zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa narzuconymi przez obowiazujace ustawy i rozporzadzenia w celu niedopuszczenia do utraty danych, bezprawnego lub nieuczciwego wykorzystywania danych i nieupowaznionego dostepu do danych. Witryna wykorzystuje zaawansowane technologie i procedury bezpieczenstwa do umozliwienia ochrony Twoich osobowych danych przed nieupowaznionym dostepem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przyklad dostarczane przez Ciebie dane osobowe sa przechowywane na zabezpieczonych serwerach umieszczonych w kontrolowanych pomieszczeniach. Ponadto, szczególy dotyczace wszelkich transakcji wprowadzanych do serwera beda zaszyfrowane w celu zapewnienia ich bezpieczenstwa. Przesylanie informacji za posrednictwem Internetu nie jest calkowicie bezpieczne, w zwiazku z czym nie mozemy zagwarantowac bezpieczenstwa danych przesylanych do nas droga elektroniczna, a zatem przesylanie w taki sposób danych odbywa sie wylacznie na Twoje wlasne ryzyko. W sytuacji gdy przyznalismy Ci (lub gdy sam wybrales) haslo, które daje Ci dostep do niektórych czesci naszej Witryny, odpowiedzialnosc za przechowywanie tego hasla w sposób poufny i bezpieczny spoczywa wylacznie na Tobie. Mozesz pomóc nam zaktualizowac i utrzymywac dokladnosc Twoich danych osobowych poprzez powiadamianie nas o wszelkich zmianach swojego adresu, tytulu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub innej dotyczacej Ciebie informacji. Mozesz wykonac powyzsze on-line, stosujac sie do instrukcji zamieszczonych na stronach swojego profilu uzytkownika w Witrynie.

5. Udostepnianie Twoich danych osobowych


Twoje dane osobowe sa wspóldzielone w granicach i w okolicznosciach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatnosci oraz oswiadczeniu o udzielaniu informacji publikowanym w Witrynie w sekcjach, w których dane sa gromadzone, w kazdym przypadku w zgodzie z udzielonym przez Ciebie zezwoleniem dotyczacym gromadzenia danych. Twoje dane osobowe beda dostepne w ramach organizacji HGST dla pracowników, którzy musza miec do nich dostep w zwiazku z obowiazkami dotyczacymi przetwarzania wymienionych w niniejszym dokumencie, dla Procesora, o ile zostanie mianowany, i dla wloskiego Przedstawiciela HGST do spraw prywatnosci zgodnie z powyzszym opisem. Odnosnie wloskiego Przedstawiciela do spraw prywatnosci HGST i Memopal s.r.l., dane beda dostepne dla pracowników tego Przedstawiciela odpowiedzialnych za czynnosci przetwarzania i Procesorów, o ile beda mianowani. Pelna i zaktualizowana lista Procesorów i podmiotów, którym dane moga byc komunikowane, pozostaje w Twojej dyspozycji, bez oplat i na Twoje zadanie u wloskiego Przedstawiciela do spraw prywatnosci HGST i Memopal s.r.l.

Twoje dane osobowe moga byc podawane do wiadomosci instytucjom, wladzom, jednostkom publicznym, bankom, instytucjom finansowym, przedstawicielom wolnych zawodów, niezaleznym konsultantom, równiez w formie spólek, partnerom biznesowym, w tym stronom trzecim swiadczacym uslugi biznesowe, profesjonalne i techniczne do celów zarzadzania Witryna, udostepniane dla funkcji oferowanych przez Witryne oraz inicjatywom i uslugom oferowanym za posrednictwem Witryny, stronom trzecim oferujacym uslugi o charakterze scisle zwiazanym z funkcja potrzebna do osiagniecia wyzej wymienionych celów przetwarzania oraz stronom trzecim w przypadku fuzji, nabycia, przekazywania srodków, produktów, witryn lub operacji. Powyzsze ma odniesienie zarówno do HGST, jak i do Memopal s.r.l. Odnosnie HGST, Twoje dane osobowe moga byc równiez przekazywane do innych spólek i podmiotów zaleznych Grupy HGST w celu realizacji czynnosci przetwarzania i osiagania wyzej wymienionych celów przetwarzania; beda one przetwarzac dane zgodnie z obowiazujacymi ustawami i rozporzadzeniami dotyczacymi ochrony danych. Strony trzecie bedace odbiorcami danych otrzymaja wylacznie informacje niezbedna do wykonywania swoich koniecznych funkcji; zgadzaja sie one wykorzystywac otrzymana informacje tylko do wyzej wymienionych celów przetwarzania, do utrzymywania jej poufnej i zabezpieczonej oraz do przestrzegania obowiazujacego prawa. Twoje dane osobowe moga byc nastepnie przekazywane do wiadomosci przez HGST i Memopal s.r.l. kazdej jednostce bedacej uprawnionym adresatem informacji zgodnie z obowiazujacymi ustawami i rozporzadzeniami.

Strony trzecie otrzymujace Twoje dane osobowe beda je przetwarzac jako Kontrolerzy, Procesorzy lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, zaleznie od przypadku, do tych samych wymienionych powyzej celów i zgodnie z obowiazujacym prawem dotyczacym prywatnosci. Twoje dane osobowe nie beda przekazywane do wiadomosci stronom trzecim do ich wlasnych celów marketingowych i nie beda w zadnych okolicznosciach rozpowszechniane. W zwiazku z wielonarodowym charakterem Grupy HGST niektórzy z powyzej wymienionych odbiorców moga byc zlokalizowani za granica, równiez poza Unia Europejska, w krajach nieswiadczacych odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu Kodeksu Prywatnosci. HGST podejmie wszelkie rozsadne kroki majace na celu zapewnienie, ze Twoje dane sa przetwarzane w sposób bezpieczny i w zgodzie z niniejsza Polityka Prywatnosci oraz ze przekazywanie danych odbywa sie zgodnie z Kodeksem Prywatnosci.

6. Korzystanie z plików Cookies


Cookies to male pliki danych przechowywane na twardym dysku komputera. Tak zwane ?session cookies? (pliki sesyjne) sa przechowywane w pamieci tymczasowej i kasowane w chwili zamkniecia przegladarki; nie gromadza one zadnej informacji z Twego komputera. Witryna umieszcza pliki cookies równiez do swoich specyficznych i ograniczonych celów, na przyklad gdy dokonujesz subskrypcji Witryny i wspomniane pliki cookies gromadza Twoja informacje osobowa wykorzystywana do rozpoznania Ciebie w przypadku kolejnych odwiedzin Witryny, aby ulatwic odwiedziny Witryny i procedure logowania (na przyklad poprzez zapamietanie Twojej nazwy uzytkownika i hasla), aby umozliwic nam zrozumienie, jakie sekcje Witryny interesuja Cie najbardziej, aby zaoferowac spersonalizowane odwiedziny Witryny i publikowanej w niej informacji, a takze dla celów bezpieczenstwa i zarzadzania Witryna. Pliki cookies rozmieszczane w Witrynie nie moga byc wykorzystywane do uruchamiania programów w Twoim komputerze lub do sciagania wirusów do niego oraz nie umozliwiaja jakiejkolwiek kontroli w Twoim komputerze. Wiekszosc przegladarek sieciowych automatycznie akceptuje pliki cookies, zazwyczaj jednak mozna zmienic konfiguracje przegladarki sieciowej w celu wylaczenia tej funkcji. Sekcja ?Pomoc? w pasku narzedziowym w wiekszosci przegladarek wyjasnia, jak unikac odbierania plików cookies, pluskiew sieciowych i innych technologii sledzenia, jak otrzymac z przegladarki wiadomosci o odebraniu takich technologii lub jak je calkowicie wylaczyc. Wylaczenie plików cookies moze ograniczyc mozliwosc wykorzystywania Witryny i moze uniemozliwic Ci korzystanie w pelni z funkcji i uslug Witryny.

7. Przekazywanie Twoich danych osobowych


Za wyjatkiem powyzszego opisu w odniesieniu do danych nawigacyjnych (patrz: wczesniejszy rozdzial Gromadzone przez nas informacje), dostarczenie Twoich danych osobowych jest niezbedne do swiadczenia uslug oraz wykonywania funkcji oferowanych przez Witryne i wymaganych przez Ciebie, takich jak subskrypcja Witryny, biuletyny lub listy adresowe, zarzadzanie zakupami produktów i uslugami za posrednictwem Witryny, a takze Twojego udzialu w promocjach i innych inicjatywach zrealizowanych za posrednictwem Witryny, takich jak na przyklad konkursy i zaklady pieniezne, odpowiedzi na Twoje wnioski o przedstawienie informacji i zarzadzanie nimi, jak równiez pytania, komunikaty i opinie. Dostarczanie Twoich danych osobowych na potrzeby dzialalnosci niezbednej dla przestrzegania obowiazujacego prawodawstwa jest obowiazkowe. W wyzej przedstawionych okolicznosciach odmowa dostarczenia Twoich danych osobowych uniemozliwilaby HGST i Memopal s.r.l. przestrzeganie wlasnych zobowiazan kontraktowych lub swiadczenie na Twoja rzecz wnioskowanych Uslug, produktów lub informacji wymienionych powyzej.

Odnosnie HGST, dostarczenie danych do celów ankietowych i marketingowych jak zaznaczono powyzej, jest opcjonalne; odmowa ich swiadczenia nie bedzie miala zadnego wplywu na spelnianie przez HGST swoich obowiazków kontraktowych ani na swiadczenie dla Ciebie Uslug, produktów lub informacji wymaganych i wyszczególnionych powyzej.

8. Lacza do stron trzecich


Witryna moze zawierac lacza do innych witryn. Nie mamy zadnego dostepu ani mozliwosci kontroli plików cookies, pluskiew sieciowych i innych technologii sledzenia uzytkownika istniejacych w witrynach internetowych stron trzecich, nie mamy wplywu na dostepnosc i na jakakolwiek tresc lub materialy w nich zawarte lub otrzymane za posrednictwem takich witryn ani na warunki przetwarzania Twoich danych osobowych przez wspomniane witryny stron trzecich i niniejszym wyraznie zrzekamy sie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z nimi zwiazanej. Powinienes zapoznac sie z Polityka Prywatnosci witryn stron trzecich, do których masz dostep za posrednictwem Witryny, aby poznac warunki gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, gdyz niniejsza Polityka Prywatnosci odnosi sie wylacznie do Witryny zgodnie z powyzsza definicja.

9. Prywatnosc dzieci (dzieci w wieku do 18 lat wlacznie)


HGST i jej hostingowa witryna Memopal s.r.l. nie zachecaja w sposób swiadomy do gromadzenia ani nie gromadza danych osobowych pochodzacych od lub dotyczacych dzieci (w wieku ponizej 18 lat) do jakichkolwiek celów, gdyz Witryna jest przeznaczona wylacznie dla osób majacych co najmniej 18 lat. Jesli dowiemy sie, ze osoba przedstawiajaca dane osobowe za posrednictwem jakiejkolwiek czesci Witryny jest w wieku ponizej 18 lat, uzyjemy dozwolonych prawem srodków w celu jak najszybszego usuniecia tych danych osobowych, niedopuszczenia do ujawnienia ich stronom trzecim i przerwania wszelkiej dzialalnosci przetwarzania danych dotyczacych tej osoby.

10. Twoje prawa


W kazdej chwili jestes upowazniony do egzekwowania praw zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 7 Kodeksu Prywatnosci, w tym, choc nie wylacznie, prawa otrzymania w dowolnej chwili potwierdzenia, ze Twoje dane osobowe istnieja lub nie, sprawdzenia ich zawartosci, pochodzenia i dokladnosci, zapytania o ich integralnosc, aktualizacje, poprawki, usuniecie, przeksztalcenie w formie anonimowej, zablokowania w razie naruszenia obowiazujacych ustaw i rozporzadzen, ponadto z prawowitych powodów uzytkownik moze nie wyrazic zgody na przetwarzanie danych. Aby wyegzekwowac swoje dane prywatnosci, mozesz skontaktowac sie z wloskim Przedstawicielem HGST i Memopal s.r.l. do Spraw Prywatnosci, korzystajac z ponizszych adresów.

11. Nasze dane kontaktowe


Chetnie przyjmujemy wszelkie zapytania, komentarze lub zgloszenia dotyczace niniejszej Polityki Prywatnosci oraz wszelkie zadania egzekwowania wlasnych Praw Prywatnosci. Prosimy o niezwloczne skontaktowanie sie z nami pod adresem:

HGST Singapore, Pte. Ltd
4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Singapur, 417939
e-mail: privacy.tourocloudbackup@hgst.com

Wloski Przedstawiciel HGST do Spraw Prywatnosci: Memopal s.r.l.,
Via Nepal, 29 00144 Rzym, Wlochy
e-mail: info@memopal.com

Memopal s.r.l.
Via Nepal, 29 00144 Rzym, Wlochy
e-mail: info@memopal.com

Data wejscia w zycie tej Polityki Prywatnosci jest: 7 lipca 2010