Όροι χρήσης του TouroCloudBackup.com

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ


Θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της παρούσας τοποθεσίας web χωρίς να δηλώσετε τα στοιχεία σας.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB


Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία μας στο web για δικούς σας σκοπούς και να εκτυπώνετε και να πραγματοποιείτε λήψη υλικού από την παρούσα τοποθεσία web, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η διαδικτυακή ή χωρίς σύνδεση αναδημοσίευση υλικού από την παρούσα τοποθεσία web χωρίς την άδειά μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου του υλικού στην παρούσα τοποθεσία web ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας και απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.

Σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή των μερών της παρούσας τοποθεσίας web χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ


Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι η παρούσα τοποθεσία web είναι διαθέσιμη. Εντούτοις, η λειτουργία των τοποθεσιών web διακόπτεται μερικές φορές λόγω προβλημάτων του διακομιστή ή άλλων τεχνικών προβλημάτων. Συνεπώς, δεν φέρουμε ευθύνη, εάν η παρούσα τοποθεσία web δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Η παρούσα τοποθεσία web ενδέχεται να μην είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω προβλημάτων, όπως αποτυχία συστήματος, συντήρηση ή επιδιόρθωση, ή για λόγους πέραν του ελέγχου μας. Όποτε είναι δυνατό θα προσπαθούμε να προειδοποιούμε εκ των προτέρων τους επισκέπτες μας για προβλήματα συντήρησης, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράττουμε.

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ


Εξαιρώντας τα προσωπικά στοιχεία, η χρήση των οποίων καλύπτεται από την Πολιτική προστασίας απορρήτου, και το περιεχόμενο που αποστέλλετε στο λογαριασμό σας, το οποίο καλύπτεται από τη Σύμβαση με την οποία συμφωνήσατε κατά την αγορά ή την καταχώρισή των στοιχείων σας για τις υπηρεσίες του Touro Cloud Backup, οποιοδήποτε σχόλιο κοινοποιείτε στην παρούσα τοποθεσία web δεν θα θεωρείται αποκλειστικό και εμπιστευτικό. Εκτός εάν μας ειδοποιήσετε για το αντίθετο, θα έχουμε τη δυνατότητα αντιγραφής, δημοσιοποίησης, διανομής, ενσωμάτωσης και με άλλον τρόπο χρήσης αυτού του υλικού για οποιονδήποτε σκοπό.

Κατά τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας web απαγορεύεται η δημοσίευση ή αποστολή υλικού από ή προς την παρούσα τοποθεσία web:

α) για το οποίο δεν έχετε λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση,

β) το οποίο δημιουργεί διακρίσεις, είναι άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, ενδέχεται να υποκινήσει φυλετικό μίσος, παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο, μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή αναστάτωση σε άλλους, ενθαρρύνει ή συνιστά συμπεριφορά η οποία θεωρείται ποινικό αδίκημα, επιφέρει αστική ευθύνη ή με άλλον τρόπο αντίκειται στο εφαρμοστέο δίκαιο,

γ) του οποίου η φύση είναι επιβλαβής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ιών υπολογιστών, δούρειων ίππων, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου δυνητικά επιβλαβούς λογισμικού ή επιβλαβών δεδομένων.

Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που ζητά από εμάς να κοινοποιήσουμε στοιχεία ταυτότητας ή λοιπά στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου δημοσιεύει υλικό στην παρούσα τοποθεσία web.

5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB


Οποιεσδήποτε συνδέσεις σε τοποθεσίες web τρίτων μερών οι οποίες βρίσκονται στην παρούσα τοποθεσία web παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση. Δεν έχουμε εξετάσει κάθε τοποθεσία web των τρίτων μερών και δεν φέρουμε ευθύνη για τις τοποθεσίες web τρίτων μερών ή το περιεχόμενό τους. Δεν εγκρίνουμε τις τοποθεσίες web τρίτων μερών ούτε εκπροσωπούμε αυτές ή οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε αυτές. Εάν επιλέξετε να προσπελάσετε μια τοποθεσία web τρίτου μέρους που συνδέεται με την παρούσα τοποθεσία web, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε στην παρούσα τοποθεσία web, μπορείτε να το πράξετε, εφόσον συνδεθείτε σε, αλλά δεν αντιγράψετε, οποιαδήποτε σελίδα στην παρούσα τοποθεσία web, και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

α) δεν υπονοείτε με κανέναν τρόπο ότι αποδεχόμαστε τυχόν υπηρεσίες ή προϊόντα, εκτός εάν έχει γίνει ειδική συμφωνία με εμάς,

β) δεν διαστρεβλώνετε τη σχέση σας με εμάς ή παρουσιάζετε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με εμάς,

γ) δεν συνδέεστε από τοποθεσία web που δεν σας ανήκει, και

δ) η τοποθεσία σας στο web δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, αμφιλεγόμενο, παραβιάζει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε τρόπο με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε στην τοποθεσία μας στο web κατά παράβαση της παρούσας ενότητας, θα μας αποζημιώσετε πλήρως για τυχόν υφιστάμενη απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Η HGST, το Touro Cloud Backup, και όλα τα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στις τοποθεσίες μας στο web συγκαταλέγονται στα εμπορικά σήματα ή/και στα σήματα υπηρεσίας που ανήκουν στην HGST, ή στις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της, και δεν χορηγείται κανένα εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας ή άλλη άδεια σε σχέση με τα υλικά σε οποιαδήποτε τοποθεσία στο web της HGST.

Καμία διάταξη του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, σιωπηρώς ή σύμφωνα με την αρχή του estoppel ή με άλλον τρόπο, τυχόν άδειας οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της HGST ή τυχόν τρίτου μέρους. Η HGST δεν προβαίνει σε προσυμβατικές δηλώσεις ή εγγυήσεις ότι τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία web δεν παραβιάζει τυχόν δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της HGST International Inc. ή τυχόν τρίτου μέρους.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ


Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία web είναι σωστές. Εντούτοις, δεν εγγυόμαστε την ορθότητα ή πληρότητα του υλικού στην παρούσα τοποθεσία web. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του υλικού στην παρούσα τοποθεσία web ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό στην παρούσα τοποθεσία web μπορεί να μην είναι ενημερωμένο, ή σε σπάνιες περιπτώσεις, να είναι εσφαλμένο και δεν δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι αυτό το υλικό είναι σωστό ή ενημερωμένο. Το υλικό στην παρούσα τοποθεσία web παρέχεται χωρίς όρους ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο εκ του νόμου επιτρεπόμενο βαθμό, παρέχουμε πρόσβαση και χρήση της παρούσας τοποθεσίας web δεδομένου ότι αποκλείουμε όλες τις προσυμβατικές δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους που χωρίς τους παρόντες Όρους μπορούν να ισχύουν σε σχέση με την παρούσα τοποθεσία web.

8. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ


Ούτε εμείς ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος (είτε συμμετέχει στην παραγωγή, συντήρηση ή παράδοση της παρούσας τοποθεσίας web είτε όχι) δεν είναι υπεύθυνο για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να προκύψει σε εσάς ή σε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα της χρήσης εκ μέρους σας ή εκ μέρους τους της τοποθεσίας μας στο web. Η εν λόγω απαλλαγή θα περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης ή επιδιόρθωσης και, χωρίς περιορισμό, τυχόν άλλη άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια, και είτε από αδικοπραξία ή σύμβαση, είτε διαφορετικά σε σχέση με την παρούσα τοποθεσία web. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα περιορίζει την ευθύνη για τυχόν ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Η παρούσα Νομική Σημείωση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Νέας Υόρκης και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, με δεδομένο ότι δεν θα αποστερηθείτε τυχόν δικαιωμάτων που σας χορηγούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

10. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ


HGST (Singapore) Pte. Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Σιγκαπούρη, 417939

Memopal s.r.l.
Via Nepal, 29 00144 Ρώμη, Ιταλία
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου μας είναι: IT09662881003, Camera di Commercio di Roma